Konkurs Matematyczny

o Puchar Dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej

Pierwsza edycja Konkursu Matematycznego o Puchar Dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego została zorganizowana w roku szkolnym 1998/1999 przy poparciu ówczesnego dyrektora szkoły Pana Kazimierza Polaka. Przez kilkanaście lat konkurs wspierał dyrektor szkoły Pan Mirosław Frączek.

Pierwotnie w Konkursie uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych. Dziś Konkurs — organizowany w formie dwustopniowych zawodów — adresowany jest do zainteresowanych matematyką uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych.

W konkursie może wziąć udział drużyna każdegej szkoły podstawowej lecz sukces należy do najlepszych.

Po prawie dwudziestu latach trwania konkursu z dużą satysfakcją stwierdzamy, że cieszy się on w dalszym ciągu niesłabnącym zainteresowaniem i prestiżem. Bo jak wytłumaczyć fakt, że kolejne roczniki uczniów biorą w nim udział chociaż jedyną zachętą jest wyróżnienie lub tytuł laureata?

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy matematycznej, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych uczniów, ujawnianie młodych talentów oraz stworzenie możliwości sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności w rywalizacji z innymi uczniami w dziedzinie matematyki. Konkurs ma również na celu promocję szkół, nauczycieli i uczniów biorących w nim udział.

Serdecznie dziękuję wszystkim, bez których Konkurs ten nie mógłby się odbywać. W szczególności nauczycielom i ich uczniom ze szkół gimnazjalnych.

W roku szkolnym 2018/2019 zapraszamy uczniów szkół podstawowych oraz oddziałów gimnazjalnych do wzięcia udziału w XXI edycji tego konkursu.


Dyrektor
V Liceum Ogólnokształcącego
w Bielsku-Białej