Konkurs Matematyczny

o Puchar Dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej

Regulamin Konkursu Matematycznego

o Puchar Dyrektora V LO w Bielsku-Białej

 1. Organizatorem konkursu jest V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej.
 2. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie gimnazjów oraz uczniowie szkół podstawowych.
 3. Każda szkoła może zgłosić jedną drużynę trzyosobową, z wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 9. W sytuacji, gdy szkoła nie jest w stanie wystawić drużyny trzyosobowej, może zgłosić jednego lub dwóch uczniów.
 4. Konkurs składa się z eliminacji i finału.
  W eliminacjach każdy uczeń rozwiązuje test wielokrotnego wyboru (spośród podanych 4 odpowiedzi, co najmniej jedna jest poprawna). Za poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 3 punkty, za brak odpowiedzi 0 punktów, za złą odpowiedź zostaje mu odjęty 1 punkt.
  Uwaga: Jeżeli w zadaniu zostaną podane cztery odpowiedzi NIE albo trzy odpowiedzi NIE i jednocześnie nie zostanie udzielona odpowiedź TAK, za to zadanie zostanie przyznane minus 12 punktów.
  Wynik drużyny w eliminacjach jest sumą punktów zdobytych przez członków tej drużyny.
  Do finału kwalifikowanych jest 50 najlepszych uczniów w klasyfikacji indywidualnej zawodów eliminacyjnych.
  W finale uczestnicy rozwiązują po 4 zadania; za każde zadanie można uzyskać maksymalnie 5 punktów.
  Wynik drużyny w finale jest sumą punktów zdobytych przez członków drużyny biorących udział w zawodach finałowych.
 5. Wynik drużyny w konkursie jest iloczynem liczby punktów zdobytych w eliminacjach i w finale.
 6. Dla finalistów klasyfikacja indywidualna prowadzona jest według tych samych zasad.
 7. Dla najlepszych uczniów w klasyfikacji indywidualnej przyznawane będą tytuły laureata i finalisty z wyróżnieniem. Listę laureatów i finalistów z wyróżnieniem ustala organizator konkursu po ocenie prac zawodów finałowych i ustaleniu ostatecznych wyników konkursu.
 8. Drużyna, która zdobyła pierwsze miejsce, otrzymuje Puchar Dyrektora V LO w Bielsku-Białej.
 9. Szkoła, której drużyna zdobyła Puchar Dyrektora V LO w Bielsku-Białej, ma prawo w następnym roku szkolnym zgłosić dwie drużyny.
 10. Puchar jest przechodni. Szkoła, której drużyna zdobyła puchar pięciokrotnie lub trzykrotnie z rzędu, otrzymuje puchar na własność.
 11. Dla laureatów, finalistów z wyróżnieniem oraz dla trzech pierwszych drużyn organizator przewiduje upominki rzeczowe.
 12. Zgłoszenia drużyn przyjmowane są do końca października danego roku szkolnego za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej konkursu.
 13. Eliminacje odbywają się najwcześniej w trzeci czwartek listopada danego roku szkolnego. Finał odbywa się po Nowym Roku w terminie podanym przez organizatora.
 14. Sytuacje nie przewidziane regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.